نوستالژی به پارسی: یادمانه‌ را می‌توان‌ احساس درونی تلخ و شیرین به اشیا، اشخاص و موقعیت‌های گذشته، تعریف کرد. نوستالژی دلتنگی شدید برای زادگاه‌ است. واژه‌نامه انگلیسی آکسفورد، نوستالژی را شکلی از دلتنگی که ناشی از دوری طولانی از زادگاه‌ است، آورده.

تصاویر جالب نوستالژیک _ 1
تصاویر جالب نوستالژیک _ 1
تصاویر جالب نوستالژیک _ 1
تصاویر جالب نوستالژیک _ 1
تصاویر جالب نوستالژیک _ 1
تصاویر جالب نوستالژیک _ 1
تصاویر جالب نوستالژیک _ 1
تصاویر جالب نوستالژیک _ 1
تصاویر جالب نوستالژیک _ 1
تصاویر جالب نوستالژیک _ 1
تصاویر جالب نوستالژیک _ 1
تصاویر جالب نوستالژیک _ 1
تصاویر جالب نوستالژیک _ 1
تصاویر جالب نوستالژیک _ 1
تصاویر جالب نوستالژیک _ 1

برچسب ها : تصاویر جالب نوستالژیک (1)  ,