كل عناوين نوشته هاي مهندس سجاد شفيعي

مهندس سجاد شفيعي
[ شناسنامه ]
تسليت ايام تاسوعا و عاشورا حسيني ...... سه شنبه 97/6/27
اصول انتقال حرارت — بخش دوم: انتقال حرارت به روش جابجايي ...... جمعه 97/5/26
اصول انتقال حرارت — بخش سوم: تابش ...... جمعه 97/5/26
مفهوم تنش موثر (Effective Stress) — به زبان ساده ...... جمعه 97/5/26
تئوري پلاستيسيته جريان (Flow Plasticity Theory) — آشنايي با فرضي ...... جمعه 97/5/26
آنتالپي چيست؟ — از صفر تا صد ...... جمعه 97/5/26
انتگرال گيري جزء به جزء — به زبان ساده ...... جمعه 97/5/26
عدد رينولدز (Reynolds number) چيست؟ — از صفر تا صد ...... جمعه 97/5/26
نيروي درگ (Drag) چيست؟ — يادگيري در قالب مثال ...... جمعه 97/5/26
آيا خوابيدن بعد از يادگيري ميتواند حافظه را بهبود ببخشد؟ ...... چهارشنبه 96/3/17
ايربگ‏ها چگونه کار مي‏کنند؟ جواب آن شما را متحير خواهد ساخت ...... چهارشنبه 96/3/17
فرايندهاي کنترل شده براي رشد ساختارهاي نانوتيوب کربني (1) ...... چهارشنبه 96/3/17
فرايندهاي کنترل شده براي رشد ساختارهاي نانوتيوب کربني (2) ...... چهارشنبه 96/3/17
ابر شبكه هاي توليد شده از نانو تيوب هاي كربن- بور ...... چهارشنبه 96/3/17
نانوتكنولوژي و ساختمان هاي سبز ...... چهارشنبه 96/3/17
   1   2   3   4   5   >>   >
  ==>   ليست آرشيو شده ها