سفارش تبلیغ
صبا ویژن
 

امروزه سیستمهای کامپیوتری نقش عمده ای در تسریع و ارتقای کیفیت فعالیت های مهندسی از جمله طراحی و ساخت کارخانجات واحدهای تولیدی و راهبری آنها دارند. بطوری که اکنون ارایه خدمات مهندسی خواه در دفاتر طراحی و دفاتر کارفرمایان، و خواه از شرکتی به شرکت دیگر بدون دخالت کامپیوتر در مراحل مختلف برآورد و انجام محاسبات، نقشه کشی، تولید و انتقال مدارک و مدیریت اطلاعات و اسناد، خارج از عرف و تقریباً بی معناست.

از آنجا که این روش موجبات صرفه جویی در وقت و هزینه ها را فراهم می آورد، بطور طبیعی مورد استقبال عمومی مدیران بخش صنعت قرار گرفته است. با روشنتر شدن مزایای بکارگیری کامپیوتر در این امور، و پیدایش کاربردهای جدید برای آن، هر روز افراد بیشتری به استفاده از آن بجای ادامه روشهای سنتی تمایل نشان می دهند.

یکی از کاربردهای موثر کامپیوتر در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی، شبیه سازی واحدهای تولیدی بوسیله نرم افزارهای خاص است. این زمینه با توجه به جو رقابتی بازارهای جهانی و نیز حرکت هایی که در زمینه افزایش بهره وری تولید، استفاده هرچه بهتر از منابع، و کاهش هزینه ها مشاهده میشود، طی سالهای اخیر رشد چشمگیری یافته، اما هنوز بسیاری از مزایای این کار شناخته نشده است. در این نوشتار، برخی زمینه های کاربرد نرم افزارهای شبیه سازی با هدف بازخوانی مهمترین مزایای این نرم افزارها بطور خلاصه توضیح داده شده است.

1- مدلسازی و شبیه سازی
منظور از مدلسازی فرایند، توصیف ماهیت سیستم تولید (یعنی موازنه های جرم و انرژی) در قالب معادلات ریاضی است. خصوصیت های اصلی مدلهای خوب، دقیق بودن، کمی بودن و مختصر بودن است. البته مدلهای کم دقت، کیفی، یا مفصل نیز کاربردهای ویژه ای دارند که از بحث عمومی این نوشتار خارج است. این معادلات عموماً غیرخطی و به شکل معادلات جبری، دیفرانسیل یا مخلوطی از این دو هستند. در نرم افزارهای امروزی شبیه سازی، اینگونه مدلها در قالب عملیات مختلف در کتابخانه ای ذخیره شده اند که از کنار هم قرار دادن آنها، مدلی از فرایند ساخته میشود.

شبیه سازی، یعنی بدست آوردن اطلاعات خروجی (بطور مثال مشخصات محصول) از طریق حل مدلهای فوق براساس اطلاعات ورودی (به طور مثال مشخصات خوراک)، در این میان، اطلاعات مربوط به مشخصات دستگاه ها جزیی از مدل بشمار میروند و قسمتی از آنها توسط کاربر به نرم افزار داده میشود.

2- کاربردهای شبیه سازی :
به رغم تعریف ساده فوق، کاربردهای شبیه سازی بسیار متنوع و گوناگون است. در اینجا، این کاربردها در سه قسمت مرور میشوند:
پژوهش و توسعه فرایندها، طراحی فرایند، و راهبری کارخانجات .

الف – کاربردهای شبیه سازی در پژوهش و توسعه فرایندها:
بطور سنتی، پژوهش درباره روشها یا سیستمهای جدید تولید به کمک واحدهای پیشتاز انجام می شده است. اما نظر به هزینه زیاد ساخت و نگهداری این واحدها، از چندین سال پیش، فکر استفاده از نرم افزارهای شبیه سازی برای کاستن از این هزینه ها مطرح شده است. با بکارگیری این نرم افزارها میتوان گزینه های مختلف خط تولید را بررسی کرد، افزایش ظرفیت واحد را مورد مطالعه قرار داد و در نهایت، واحد پیشتاز را بهینه طراحی کرده و ساخت. از طرف دیگر، بخشهایی از فرآیند را که با شبیه سازی آنها اطلاعات کافی برای طراحی واحد بدست می آید، می توان از واحد پیشتاز حذف کرد.همچنین ازاشتباهات پرخرج در طراحی و ساخت واحدهای پیشتاز پیشگیری کرد.

ب – کاربردهای شبیه سازی در طراحی فرایند:
امروزه به نحو گسترده ای از نرم افزارهای شبیه سازی در طراحی فرایند استفاده میشود. کاربردهای این نرم افزارها در این حوزه از حیث گستردگی کار از محاسبه ساده خصوصیات ترموفیزیکی جریانها یا حتی مواد خالص شروع شده و به طراحی کارخانجات کامل با در نظر گرفتن تاسیسات جانبی، خطوط لوله تامین خوراک، یا انتقال محصول، و بررسی سیستمهای کنترل میرسد. از آنجا که این روش از محاسبات دستی ساده تر، سریعتر و دقیقتر است، با تکرار آن در شرایط مختلف به سهولت و با صرف زمان بسیار کمتری میتوان مجموعه کاملی از عملکرد فرآیند در حالت های مختلف را پیش بینی کرده و از این طریق، ضمن کاهش هزینه های اضافی سرمایه گذاری ثابت (دستگاههای اضافی) و کاستن از هزینه های عملیاتی (مصرف آب، انرژی و …)، قابلیت انعطاف بیشتری را در طرح فرایند بوجود آورده و نقطه بهینه از لحاظ هزینه ها، روانی عملیات، ایمنی، محیط زیست و غیره را بدست آورد.

افزون بر این، از آنجا که طراحی فرایند از طراحی دستگاه ها و تجهیزات مکانیکی، پایپینگ، ابزار دقیق، سیستم های برقی و سازه و ساختمان جدا نیست، از اطلاعات حاصل از شبیه سازی در حالتهای مختلف میتوان برای کمک به طراحی این سیستمها نیز بهره گرفت. نرم افزارهای جدید شبیه سازی از قابلیت اتصال به نرم افزارهای طراحی این سیستم ها و انتقال اطلاعات به آنها بهره مندند.

پ – کاربردهای شبیه سازی در بهره برداری مطلوب از تاسیسات موجود :
در کارخانجات موجود با کمک نرم افزارهای شبیه سازی می توان فرایند تولید را مورد بررسی و ارزیابی موشکافانه قرار داده و از این طریق، بطور کلی عملیات را بهبود بخشید. در صورتی که از نرم افزارهای پیشرفته تر استفاده شود، امکان بهینه سازی در جا براساس شرایط تولید (مانند دمای خوراک و شرایط اقلیمی) نیز وجود دارد.

کاستن از مواد و انرژی مصرفی نیز از جمله مطالعاتی است که میتوان به کمک این نرم افزارها انجام داد. اما یکی از کاربردهای بسیار مهم استفاده از نرم افزارهای شبیه سازی کشف حداکثر ظرفیتهای تولیدی موجود و قابل استفاده در خط تولید است که گاه بهره گیری از آنها هزینه ای بسیار کم و درآمدی قابل توجه دارد. در همین زمینه میتوان تنگناهای فرایند را نیز شناسایی کرد و به رفع آنها همت گماشت.

یکی از کاربردهای جدید نرم افزارهای شبیه سازی، بررسی صحت عملکرد سیستمهای کنترل موجود و تنظیم مجدد آنها است. این کار به کمک نرم افزارهای شبیه سازی دینامیک انجام میشود. با ظهور نرم افزارهای پیشرفته تر جدید که امکاناتی از قبیل توسعه پذیری، شکل پذیری، اتوماسیون، اتصال به نرم افزارهای دیگر و پایگاه های داده ها، گنجاندن مدلهای نزدیک به واقعیت (موسوم به High-fidelity) در آنها و توانایی های ترسیمی و ارزیابی وسیعی را در اختیار قرار داده اند، نه تنها این کاربردها گسترش بیشتری یافته بلکه استفاده از منافع این کار با سرعت و بازدهی بیشتری نیز همراه شده است.

3- کاربردهای نوین شبیه سازی پیشرفته:
باید دانست که در گذر سالها، با انباشته شدن تجربیات متعدد از شبیه سازی، اعتماد به نتایج شبیه سازی بسیار مستحکمتر شده است بطوری که امروزه کمتر مدیر مطلعی یافت میشود که نه تنها در مورد فواید اصل شبیه سازی که حتی کاربرد آن در موارد حساسی چون کنترل فرآیندها تردید به خود راه دهد. نظر به برخی از کاربردهای پیشرفته نرم افزارهای شبیه سازی این موضوع را بیشتر روشن میکند:

الف – ارتباط با نرم افزارهای دیگر: تبادل اطلاعات با نرم افزارهای دیگر بصورت دوطرفه، توانایی دست ورزی در اطلاعات کتابخانه ای، افزودن مدلهای دلخواه کاربر و اجرای برنامه طبق روش دلخواه کاربر با معماری باز نرم افزارهای امروزی شبیه سازی ممکن شده است. با پدید آمدن فکر CAPE-OPEN این کار شکل جدی تری نیز به خود گرفته و نوید ظهور نرم افزارهایی با قابلیتهای گسترده پذیرش قطعاتی از نرم افزارهای دیگر برای بهینه سازی توانمندیها را میدهد.

ب – استفاده مستقیم در کنترل فرایند: نرم افزارهای نوین از توانایی اتصال مستقیم یا با واسطه به انواع سیستم های کنترل فرایند واقعی برخوردارند و در نتیجه، می توان از آنها برای بهینه سازی لحظه ای عملکرد واحد با تعیین نقاط مقرر بهینه بهره گرفت. معماری باز و توان محاوره با نرم افزارهای دیگر، حتی امکان پیاده سازی الگوریتم های پیشرفته کنترل مانند کنترل مدلی پیشگو (MPC) ، کنترل بهینه، کنترل تطبیقی و نظایر آنها را فراهم میآورد.

پ – آموزش اپراتورها : دقت شبیه سازی دینامیک فرآیندها امروزه چنان است که میتوان از آن برای خلق موقعیتهای نامطلوب یا اضطراری مجازی و آموزش چگونگی مهار آنها به اپراتورها استفاده کرد. نظیر این کار سالها پیش از این در کارهای حساس مانند ناوبری هواپیما و سیستم های دفاعی انجام می شده است. با کاهش هزینه های پیاده سازی این توانایی در صنایع شیمیایی، زمینه های کاربرد آن در این صنایع نیز فراهم آمده است.

ت – تسریع پروژه ها : طراحی کارخانجات فعالیتی گروهی است که با توزیع مناسبتر داده ها و اطلاعات، جلوگیری از دوباره کاری و مدیریت شایسته تغییرات، به طرز چشمگیری شتاب میگیرد. توجه به نیاز واحدهای مختلف مهندسی برای تبادل اطلاعات، لزوم حرکت از سطح سیستمهای سنتی نقشه – محور (بیشتر متکی به نرم افزارهای ساده نقشه کشی مانند AutoCAD) به سطح سیستمهای نوین «داده – محور» را بطور جدی مطرح میکند. از آنجا که در این سیستمهای هوشمند، تمام بخشهای مهندسی و مدیریت پروژه ها به پایگاه مرکزی داده ها دسترسی دارند، پویایی قابل ملاحظهای در انجام پروژه ها به وجود می آید.

افزون براین، اطلاعات طراحی سرمایه ارزشمندی است که پس از پایان طراحی نیز در طول عمر کارخانجات باید مورد استفاده قرار گیرد. بنابراین، وجه دیگر این کاربرد، ایجاد امکان بهره گیری از اطلاعات طراحی در طول عمر کارخانه برای انواع طراحی، برنامه ریزی تعمیرات و نظایر آنهاست.
نرم افزارهای امروزی شبیه سازی از توان قابل ملاحظه ای برای تبادل اطلاعات با پایگاه های داده ها از طریق پروتکلهای استاندارد برخوردارند و در ضمن مدلهای ساخته شده در آنها را با توجه به بندهای ب و پ بالا میتوان در طول زمان بهره برداری از کارخانجات مورد استفاده قرار داد.

ث – اتصال به سیستم مدیریت : در دوران ما، تولید به کمک کامپیوتر (CIM)، تجارت الکترونیکی، بازرگانی الکترونیکی و سیستم های اطلاعات مدیریت به سرعت در حال رشدند. امروزه سیستم های مدیریت، حسابداری، برنامه ریزی، طراحی، کنترل عملیات و راهبری به دلیل نیاز به نظارت و تنظیم روابط میان تولیدکنندگان، مجاری توزیع فرآورده ها، شبکه های حمل و نقل و خریداران به یکدیگر متصل می شوند.
 

ازاین طریق، امکان پیش بینی و در نظر گرفتن تقاضای بازار، اجرای سفارشها و ایجاد هماهنگی در تامین مواد اولیه، تخصیص ظرفیت های تولید و برنامه ریزی برای آن و زمانبندی تحویل محصول به وجود می آید که در فضای رقابتی تجارت جهانی امری حساس و فوق العاده مهم ارزیابی می شود. مجدداً، شبیه سازهای امروزی به دلیل توان محاوره با پایگاه های داده ها و معماری باز خود توان مشارکت در این فعالیت مهم را دارند.

بنابراین، شایسته است به جامعه مهندسی شیمی کشور هشدار داده شود که همزمان با تکامل قابلیت های درونی نرم افزارهای شبیه سازی (نکته ای که در کشور ما فوق العاده مورد توجه است)، چگونگی ایجاد ارزش افزوده از مدلها نیز در سطح جهانی اهمیت بسیار یافته است تا آن جا که تحولی اساسی در سنت 50 ساله مهندسی فرایند (آزمایشگاه – افزایش مقیاس – طراحی -- بهینه سازی) بوجود آورده و با توسعه دامنه کاربرد شبیه سازی از مرحله تئوری تا بهره برداری عملی، اصولاً روش انجام کارهای مهندسی از مرحله آزمایشگاه تا طراحی و از آنجا تا راهبری کارخانجات را به طرزی بنیادی و چشمگیر دگرگون کرده است. این روند، بدلیل نیاز به کاهش هزینه های مواد اولیه، سرمایه گذاری ثابت، میزان انرژی مصرفی، مقدار ذخیره سازی مواد، مقدار محصولات نامرغوب و مقدار آلاینده های تولید شده شتاب گرفته است. دراین شرایط، بازنگری اساسی در نحوه نگرش به مقوله شبیه سازی بطور اخص و نرم افزارهای مهندسی به معنای عام و باور به تاثیر نرم افزارهای معتبر و قابل اعتماد در افزایش کارآیی سازمان و تحصیل سهم شایسته از بازار جهانی لازم است
.

 


تاریخ : سه شنبه 89/7/13 | 11:10 عصر | نویسنده : مهندس سجاد شفیعی | نظرات ()
 

خطوط لوله از عوارض گوناگون زمین تحت شرایط اقلیمی مختلف عبور می کنند. انتقال سیال در این شرایط زمانی بنحو مطلوب صورت می گیرد که اندازه خط لوله به درستی و با در نظر گرفتن عواملی مانند افت فشار و اتلاف حرارت تعیین شده و تجهیزات و لوازم نصب شده در داخل خط مانند کمپرسورها، گرم کن ها و اتصالات با آن متناسب باشد.

با توجه به پیچیدگی محاسبات شبکه خطوط لوله، طراحی دقیق اندازه مشکل بنظر می رسد. معمولا برای جبران خطای محاسبه افت فشار در طراحی، لوله با اندازه بزرگتری انتخاب می شود. در جریان های چند فازی این مسئله باعث افت دما و فشار بیشتر، افزایش ملزومات برای انتقال مایع و خوردگی بیشتر لوله خواهد شد. مدلسازی دقیق سیال از این مسائل جلوگیری کرده و نتیجه آن سیستم خط لوله با صرفه تری است. برای این کار می توان از مجموعه دانسته های تکنولوژی جریان تک فاز و چند فازی در قالب نرم افزار برای شبیه سازی دقیق و موثر جریان در خطوط لوله استفاده کرد. PIPESYS با قابلیت های فراوان در مدلسازی دقیق هیدرولیک خطوط لوله چنین نرم افزاری است. PIPESYS پس از نصب به صورت جزئی از نرم افزار HYSYS درآمده و به قابلیت های این نرم افزار مانند بانک داده های مواد و خواص سیال دسترسی دارد
.

مجموعه ای از تجهیزات داخل خط که برای ساخت خط لوله وآزمایش آن به کار می روند در PIPESYS پیش بینی شده است و به کمک آن می توان خطوط لوله ای را که در محیط ها و ارتفاعات مختلف سطح زمین کشیده شده اند مدلسازی کرد.

PIPESYS از امکانات زیر برخوردار است :


1) مدلسازی دقیق و تفصیلی جریان های تک فاز و چند فاز.

2) محاسبه جزئیات پروفیل دما و فشار برای خطوط لوله ای که از زمین های ناهموار، چه در خشکی و چه در فلات قاره دریایی عبور می کنند.
3) محاسبه فشار از ابتدای خط به انتها یا برعکس. مدلسازی اثرات تجهیزات داخل خط مانند ایستگاه های تقویت فشار گاز و تلمبه خانه ها، گرم کن، خنک کن، رگلاتورها و اتصالات شامل شیرالات و زانویی
.

اجرای تجزیه و تحلیل های ویژه شامل :
- پیش بینی لخته مایع حاصل از ارسال توپک (Pig)
- پیش بینی حد سرعت برای سایش
- ارزیابی حالت های حاد لخته سازی و آثار آن در لوله های عمودی و افقی
- محاسبات تحلیل حساسیت جهت تصمیم گیری در مورد وابستگی رفتار سیستم به هر پارامتر
- اجرای محاسبات سریع و موثر با بهینه کننده داخلی که محاسبات را بدون کاهش دقت به طرز چشمگیری تسریع می کند.
- مطالعه امکان افزایش ظرفیت خطوط موجود بر مبنای تاثیرات ترکیب مواد، خطوط لوله و شرایط اقلیمی .
- مدلسازی یک خط لوله یا شبکه خطوط به تنهایی یا به عنوان بخشی از تاسیسات کامل جمع آوری و فراورش (به کمک HYSYS )
- مجموعه گسترده ای از روابط و مدل های محاسباتی مربوط به جریان های افقی، مایل، عمودی، پیش بینی رژیم جریان، سهم مایع (hold up) و افت فشار اصطکاکی در PIPESYS گنجانده شده است. روش اجرای محاسبات در PIPESYS از قابلیت انعطاف قابل ملاحظه ای برخوردار است.

نمونه هایی از کاربرد PIPESYS در عمل
 

- محاسبه پروفیل فشار براساس پروفیل معین دما، محاسبه هر دو پروفیل فشار و دما براساس شرایط یک سر لوله، محاسبه پروفیل فشار در جهت جریان یا برخلاف آن برای تعیین شرایط بالادست یا پایین دست.
- اجرای محاسبات مکرر برای رسیدن به یک شرط در ابتدای لوله و شرط دیگری در انتهای لوله مثلا محاسبه فشار بالادست و دمای پایین دست بر مبنای فشار پایین دست و دمای بالادست.
- محاسبه شدت جریان متناظر با شرایط معلوم بالادست یا پایین دست
.
- PIPESYS از لحاظ ظاهر شبیه HYSYS طراحی شده تا دسترسی به اطلاعات تسهیل شود. اما نظر به طراحی ماهرانه و در عین حال ساده آن حتی بدون آشنایی با HYSYS نیز می توان در مدت کوتاهی به آن خو گرفت.


تاریخ : سه شنبه 89/7/13 | 11:9 عصر | نویسنده : مهندس سجاد شفیعی | نظرات ()

فلشی جالب در مورد کروماتوگرافی TLC و GC

در هر مرحله روی PLAY کلیک کنید .

 

TLC & GC Chromatography


تاریخ : دوشنبه 88/1/31 | 12:19 عصر | نویسنده : مهندس سجاد شفیعی | نظرات ()

  محمد مهدی سپهری 
 مقدمه: در این نوشته به ویـژگی‌هـای کلّی یک مقاله علمی - پژوهشی برای انتشــار در نشریاتـی که مقـالات آنها مـورد داوری قرار می‌گیرند (Refereed Journals) پرداخته شده است. این نشریات یا مجلّه‌ها پس از دریافت مقاله آن را برای داوری نزد سه یا چند نفر از داوران که به موضوع مورد بحث مقاله آشنایی دارند ارسال می‌دارند. پس از دریافت نظرات و پیشنهادات داوران، در صورتی که مقاله قابلّیت انتشار داشته باشد، نشریه مقاله مورد بحث را منتشر می‌نماید. چارچوب‌های آورده شده در این نوشته نیز می‌تواند برای مقاله‌های ارسالی برای همایش‌های علمی که مقالات آنها داوری می‌شوند مورد توجّه قرارگیرد.

  2- معیارهای یک مقاله علمی - پژوهشی
توصیه جدّی می‌شود که معیارهای زیر در هر مقاله علمی - پژوهشی مورد رعایت قرارگیرند. رعایت این معیارها باعث انسجام و استحکام مقاله شده و امکان پذیرش آن را در یک مجله علمی - پژوهشی افزایش می‌دهد.
الف- مرتبط بودن مطالب و کامل بودن
• تمام موضوعات مطرح شده‌اند.
• استدلال‌ها و بحث‌ها در کلیت متن مرتبط هستند.
• منابع و مراجع ادبیات تحقیق آورده شده‌اند.
• منطق و پیوستگی بین استدلال‌ها رعایت شده است.

ادامه مطلب...
تاریخ : شنبه 88/1/29 | 1:17 عصر | نویسنده : مهندس سجاد شفیعی | نظرات ()

» پایه های مهندسی شیمی   (از مجموعه کتب وب سایت مهندسان شیمی ایران) 

» محاسبات عددی   (از مجموعه کتب وب سایت مهندسان شیمی ایران) 

مکانیک سیالات:

Fluid mechanics ( examples: answers )

Conversion_factors 

ترمودینامیک:

ترمودینامیک 1 - قسمت اول

ترمودینامیک 1 - قسمت دوم

ترمودینامیک 1 - قسمت سوم

ترمودینامیک 1 - قسمت چهارم

ترمودینامیک 1 - قسمت پنجم

midterm examination 2005 - university of Alberta  

ریاضیات مهندسی:

Fourier Series  

شیمی فیزیک:

نقطه آزئوتروپ ( تولید سیستماتیک فلوشیتهای متغییر و بهینه برای سیستمهای تقطیر آزئوتروپیک )

آزمایش 1: محاسبه گرمای انحلال اسیدها و بازها به روش کالریمتری

آزمایش 2 :محاسبه گرمای خنثی شدن اسیدها وبازها بروش کالریمتری

آزمایش 3: محاسبه گرمای انحلال اسید بنزوئیک با استفاده از قابلیت انحلال آن

آزمایش 4: محاسبه ثابت ترمودینامیکی یک نمک کم محلول مثل استات نقره

آزمایش 5: محاسبه ضریب توزیع (پخش و تقسیم )نرنست

آزمایش 6: محاسبه ثابت تفکیک کمپلکس تری یدور پتاسیم با استفاده از ضریب توزیع

آزمایش 7:محاسبه ثابت دیمر شدن اسید بنزوئیک در تولوئن

آزمایش 8: بررسی سیستم دو جزئی آب و فنل

آزمایش 9:بررسی سیستم سه جزئی آب-تولوئن-اتانول

آزمایش 10: رفرکتومتر

آزمایش 11: اسپکتوفوتومتری (جذب سنجی)


تاریخ : سه شنبه 88/1/25 | 11:59 صبح | نویسنده : مهندس سجاد شفیعی | نظرات ()
رشته مهندسی شیمی با 8 گرایش صنایع غذایی، صنایع شیمیایی معدنی، صنایع گاز ، صنایع پتروشیمی ، صنایع پلیمر، طراحی فرآیندهای صنایع نفت، صنایع پالایش و شیمیایی سلولزی؛ یکی از رشته‌های گسترده دانشگاهی است.
البته در دوره کارشناسی هر یک از گرایشهای فوق، تنها 12 یا 13 واحد تخصصی دارند و بیشتر واحدهایشان مشترک است. چرا که اصول مهندسی در صنایع بسیار متنوع و گسترده شیمیایی، یکسان می‌باشد.
صنایع شیمیایی معدنی
گرایش صنایع شیمیایی معدنی، مواد معدنی و غیرآلی را به فرآورده‌هایی مثل سیمان، لعاب، آجرهای نسوز و ... تبدیل می‌کند.
اکتشاف و استخراج مواد معدنی به رشته معدن باز می‌گردد، اما فرآورده‌های مواد معدنی در حیطه مهندسی شیمی گرایش شیمیایی معدنی قرار دارد.
هر کارخانه تولید مواد غیرآلی مثل سیمان، گچ، شیشه نسوز و دیرگداز دارای یک فرآیند است. یعنی از زمانی که مواد اولیه وارد کارخانه می‌شود تا زمانی که محصول خارج می‌گردد، فرآیندی روی آن انجام می‌گیرد که طراحی این فرآیند بر عهده مهندس شیمی صنایع شیمیایی معدنی می‌باشد. همچنین تولید هر ماده معدنی مثل کودهای شیمیایی معدنی، حشره‌کشها، نمک‌ها ، رنگ‌های معدنی و حتی لعاب روی کاشی‌ها در حیطه کار مهندسی شیمی گرایش شیمیایی معدنی قرار دارد.
صنایع پتروشیمی
پس از اکتشاف نفت، به تدریج مواد شیمیایی مختلفی از آن به دست آمد و صنعت جدیدی به نام صنعت پتروشیمی بنیان گذاشته شد. صنعتی که ماده اولیه آن مشتقات نفت و گاز است یعنی با انجام واکنش‌های فیزیکی و شیمیایی در هیدروکربن‌های مایع و گاز می‌توان به فرآورده‌های پتروشیمی دست پیدا کرد. فرآورده‌هایی که دارای ارزش افزوده بسیاری است . چون هر یک دلار نفتی که به فرآورده‌های پتروشیمی تبدیل می‌شود، ارزش افزوده آن حدود صد دلار خواهد شد. اما متاسفانه در کشور ما میلیونها تن از این ماده گرانقدر بدون این که ارزش افزوده‌ای به آن اضافه شود، صادر می‌گردد و گاه همین ماده با مختصر عملیاتی، با قیمت صدها برابر وارد کشور می‌گردد.
از همین‌جا می‌توان به اهمیت مهندسی شیمی گرایش پتروشیمی پی‌برد چون وظیفه مهندسی پتروشیمی طراحی دستگاهها و فرآیند تولید مواد مختلف از جمله کودهای شیمیایی، شوینده‌ها و فرآورده‌های پلیمری (مواد اولیه پلاستیک‌ها ، لاستیک‌ها و الیاف مصنوعی) و مواد شیمیایی (اسیدها ، حلالها) از نفت و برشهای نفتی است.
گفتنی است که دروس تخصصی دانشجویان این رشته بیشتر در مورد کاتالیزورهای صنعتی است که در رآکتورها به کار می‌رود.
صنایع گاز
مهندسی شیمی گرایش گاز شامل تمام فرآیندهایی است که بر روی گاز انجام می‌شود، تا این ماده قابل مصرف گردد.
برای مثال عمق چاهی که برای استخراج گاز زده می‌شود، قطر لوله‌ای که گاز را از چاه به پالایشگاه و یا از پالایشگاه به شبکه‌های شهری منتقل می‌کند، نحوه انتقال گاز از چاه به پالایشگاه، نحوه گرفتن گاز دی‌اکسید کربن از این ماده (برای جلوگیری از خورده شدن لوله‌ها) ، نحوه شیرین کردن گاز (به گاز اولیه که از چاه استخراج می‌شود، گاز ترش می‌گویند که قابل مصرف نیست و باید طی فرآیندهایی آن را به گاز شیرین که قابل استفاده در مصارف شهری و ... است تبدیل کرد) همه در حیطه فعالیت یک مهندس شیمی گرایش گاز قرار دارد.
صنایع پلیمر
مهندس پلیمر وظیفه ساخت فرآورده‌های پلیمری مصنوعی از جمله رنگهای شیمیایی، پوشش کابلها، لاستیک‌ها و پلاستیک‌ها را از مواد نفتی برعهده دارد. این رشته که تا سال 1362 یکی از گرایشهای مهندسی شیمی بود، در حال حاضر به عنوان یک رشته مستقل با دو گرایش صنایع پلیمر و تکنولوژی و علوم رنگ در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی ارائه می‌شود. اما با این وجود هنوز در تعداد محدودی از دانشگاههای کشور، مهندسی پلیمر یک رشته مستقل نیست بلکه یکی از گرایشهای مهندسی شیمی می‌باشد.
یک مهندس پلیمر حداقل 12 یا 13 درس تخصصی در زمینه گرایش ?صنایع پلیمر? و یا ?تکنولوژی و علوم رنگ? گذرانده است و در نهایت نیز کارشناس در یکی از دو گرایش فوق می‌شود. اما مهندسی شیمی گرایش صنایع پلیمر بیشتر دروسی که می‌خواند با مهندسی شیمی در مفهوم عام آن ارتباط دارد و در نهایت در یکی از زمینه‌های پلیمر مثل فرآیند شکل‌دهی پلیمر یا طراحی واحدهای صنعتی تولید پلیمر، تبحر پیدا می‌کند.
شیمیایی سلولزی
با وجود این که قرن حاضر ، دوران رشد روزافزون تکنولوژی کامپیوتر و فرآورده‌های آن است، اما هنوز فرهنگ، تمدن و دانش بشری نیازمند یک وسیله ابتدایی انتقال دانش یعنی کاغذ می‌باشد و برای دست‌یابی به این فرآورده مهم باید مجهز به دانشی گردد که در رشته مهندسی شیمی گرایش شیمیایی سلولزی می‌توان به آن دست یافت. چون یک مهندس شیمی گرایش شیمیایی سلولزی در زمینه تبدیل چوب به کاغذ تخصص دارد و دروس تخصصی آن بیشتر در مورد خمیرگیری و یا تبدیل چوب به کاغذ می‌باشد. به همین‌دلیل نیز تحصیل دانشجویان این رشته در دانشکده فنی پردیس واقع در استان گیلان ? رضوان‌شهر (چوکا)‌می‌باشد.
همچنین این گرایش دارای کاربردهای جدیدی در صنعت امروز می‌باشد.
همان طور که می‌دانیم قسمت عمده چوب از سلولز تشکیل شده است. همچنین ضایعات کشاورزی مثل پوست برنج و یا سبوس برنج و ضایعات برگ درختان دارای مقادیر قابل توجهی سلولز است که این ضایعات در بسیاری از نقاط به عنوان یک عنصر مزاحم سوزانده شده و باعث آلودگی محیط زیست می‌شود. اما امروزه در کشوری مثل آمریکا از همین ضایعات برای تولید یک نوع سوخت به نام ?اتانول? که در ترکیب با بنزین، سوخت بسیار خوبی است؛ استفاده می‌شود. و در این فرآیند مهندسین شیمیایی سلولزی نقش بسیار مهمی را بر عهده دارند.
صنایع غذایی
یکی از کاربردهای مهندسی شیمی در تولید مواد غذایی و بخش‌های صنایع غذایی مانند میکروبیولوژی غذا، شیمی غذا و کنترل کیفی صنایع غذایی است. برای مثال در سوپرمارکت‌ها و فروشگاهها، موادغذایی بیشتر به حالت کنسرو وجود دارد که تهیه این کنسروها با حفظ اصول ایمنی و بهداشتی نیاز به یکسری محاسبات دارد که این محاسبات توسط یک مهندس شیمی صنایع غذایی انجام می‌گیرد.
همچنین طراحی دستگاههایی که فرآیند خشک کردن را انجام می‌دهند مثل غذاهای بچه که به صورت پودر تهیه می‌شود و طراحی دستگاههای استریلیزه، پاستوریزه و یا منجمد کننده بر عهده متخصصین همین رشته می‌باشد.
در کل اگر کسی دوست دارد بداند که غذاهای کنسرو شده، منجمد شده و ... چگونه تهیه می‌شود و یا چه مواد باارزشی در غذاها هست و کدام غذاها برای سلامت بدن خوب است، می‌تواند وارد رشته صنایع غذایی بشود.
پالایش
دانشجوی گرایش پالایش در پالایشگاههای کشور که نفت خام را به فرآورده‌های نفتی تبدیل می‌کنند، مشغول به کار شده و در اصل وظیفه طراحی پالایشگاهها را بر عهده دارد.
گرایش پالایش به طراحی پالایشگاهها باز می‌گردد. یعنی دانشجوی این گرایش شیوه طراحی دستگاههایی مثل برجهای تقطیر، دستگاههای جداکننده مایعات از مایعات و گازها از مایعات را می‌آموزد. دستگاههایی که مشتقات ئیدروکربنی مثل بنزین و گازوئیل و مواد سنگین‌تر مثل قیر و شوینده‌ها را از نفت خام جدا ساخته و به دست می‌آورند.
طراحی فرآیندهای صنایع نفت
فرآیند یعنی عملکرد با روش و طریقی که بتوان به یاری آن ماده‌ای را از حالتی به حالت دیگر تغییر شکل داد و منظور از مهندس طراحی فرآیندهای صنایع نفت یعنی فردی که روش این تغییر و تحول را طراحی کند چون برای تبدیل یک ماده از حالت اولیه به حالتی خاص لازم است که دستگاههایی طراحی شده و محاسباتی انجام بگیرد تا بتوان به نتیجه مطلوب دست یافت.
طراحی صنایعی که بطور مستقیم یا غیر مستقیم وابسته به نفت خام یا فرآورده‌های پالایشگاه و یا صنایع پتروشیمی است به مهندس شیمی گرایش طراحی فرآیندها مربوط می‌شود.
همان‌طور که می‌دانید گرایشها در سطح لیسانس تفاوتی با هم ندارند و حتی نمی‌توان بین بعضی از گرایشها مرز مشخصی قائل شد. اما در کل می‌توان گفت که گرایش پالایش صرفا به پالایش نفت و گاز بر می‌گردد همچنین گرایش پتروشیمی فقط در زمینه تولید مواد پتروشیمی است در حالی که گرایش طراحی فرآیندها در کلیه امور از جمله نفت و گاز و مواد پتروشیمی دخالت دارد همچنین تهیه بعضی مواد منحصرا متعلق به این گرایش می‌باشد مثل ترکیب دو ماده پارافین و کلر و ایجاد یک محصول جدید به نام پارافین کلره که به عنوان یک ماده خاموش کننده حریق مورد استفاده قرار می‌گیرد و تولید آن نیز به گرایش پالایش و یا پتروشیمی باز نمی‌گردد
یک مهندس شیمی گرایش طراحی فرآیندهای صنایع نفت، واکنش‌های خاصی را از شیمیست‌ها می‌گیرد و با توجه به شرایط محیطی ، اقتصادی و ... بهترین روش تولید مواد شیمیایی و خالص‌سازی آنها را پیدا کرده و پیاده می‌کند، که البته در این راه باید عوامل مهمی مثل انتقال جرم، انتقال حرارت و روابط ترمودینامیکی را محاسبه کرده و به طراحی راکتور و مبدلهای حرارتی بپردازد.
وضعیت ادامه تحصیل در مقاطع بالاتر
امکان ادامه تحصیل در مقاطع کارشناسی ارشد و دکترا میسر است.
رشته‌های مشابه و نزدیک به این رشته
بیشتر دروس مهندسی شیمی با رشته‌های مهندسی دیگر، بخصوص مهندسی مکانیک گرایش حرارت و سیالات مشترک است.

 

» منبع: گزینه 2


تاریخ : سه شنبه 88/1/25 | 11:53 صبح | نویسنده : مهندس سجاد شفیعی | نظرات ()
Pipeline and Gas Technology

عنوان

Pipeline and Gas Technology (ISSN# 1540-3688) is published 8 times per year (monthly except June, April, July, November) by Hart Energy Publishing.

توضیحات
www.pipelineandgastechnology.com وب سایت

Free Subion

اشتراک

تجهیزات و تاسیسات نفت

عنوان

نشریه ای مستقل با هدف ارتقاء فن آوری و در خدمت صنعت نفت ایران

 

توضیحات
www.oilmagazine.ir وب سایت
  اشتراک

مهندسی شیمی ایران

عنوان

دوماهنامه علمی، ترویجی

 

توضیحات
www.che.ir وب سایت
  اشتراک

ندای گاز

عنوان

ماهنامه داخلی شرکت ملی گاز

 

توضیحات
www.nedayegaz.com وب سایت
  اشتراک

ماهنامه نفت پارس

عنوان

ماهنامه تخصصی، علمی، آموزشی شرکت نفت پارس

ماهنامه نفت پارس که نخستین شماره آن اول تیرماه 1382 منتشر شد، از ابتدا بر اساس ارایه یک کار حرفه ای بنیان گذاری شد.

توضیحات
www.naftepars.ir  وب سایت

غیر رایگان

اشتراک

ماهنامه نفت و انرژی

عنوان

ماهنامه‌ای فنی مهندسی همراه با یک سی‌دی رایگان و خبرنامه الکترونیکی

توضیحات
www.naft-o-energy.com وب سایت

غیر رایگان

اشتراک

فصلنامه انسان و محیط زیست

عنوان

---

توضیحات
www.irsen.org  وب سایت

غیر رایگان

اشتراک

مبدل گرمایی

عنوان

نشریه فنی و مهندسی مبدل گرمایی به صورت کاملا تخصصی می باشد و زمینه های مختلف طراحی، ساخت، اجرا، نصب و ... انواع مبدل ها را در برمی گیرد.

توضیحات
www.mobadel.ir  وب سایت

---

اشتراک

تاریخ : سه شنبه 88/1/25 | 11:47 صبح | نویسنده : مهندس سجاد شفیعی | نظرات ()
نرم افزار Amines شامل مدلهای ترمودینامیکی است که توسط D.B. Robinson & Associates ویژه شبیه سازی واحدهای شیرین سازی با آمین ابداع شده است. این بسته نرم افزاری خواص آمین ها اکنون در داخل HYSYS گنجانده شده و بدین ترتیب هم شبیه سازی واحدهای آمین با اطمینان صورت می گیرد و هم توانایی استفاده از قابلیت های فراوان HYSYS فراهم شده است. جدول زیر گستره حلالیت تعادلی را که باید در استفاده از نرم افزار در نظر گرفته شود. نشان می دهد: دما (F) ° فشار جزئی گاز اسیدی (Psia) غلظت آمین (درصد وزنی) آمین 260-77 300-00001. 30-0 Monoethanolamine,MEA 260-77 300-00001. 50-0 Diethanolamine, DEA 260-77 300-00001. 50-0 Triethanolamine, TEA 260-77 300-00001. 50-0 Methyldiethanolamine,MDEA 260-77 300-00001. 70-50 Diglycolamine,DGA 260-77 300-00001. 40-0 DlsoPropanolAmine, DlsoA بانک اطلاعات خواص فیزیکی و شیمیایی شامل آمینها و مواد زیر است: اجزای موجود گروه های مواد C2 , C3 الفین ها CO2 , H2S , COS , CS2 گازهای اسیدی m-MERC , e-MERC مرکاپتان ها CH4 – C7H16 هیدروکربن ها H2, N2, O2, CO, H2O مواد غیرهیدروکربنی اطلاعات مربوط به حلالیت تعادلی اسید- گاز و پارامترهای سینتیکی برای محلول های آبی آلکانول آمین ها در تماس با CO2 و H2S در این بسته نرم افزاری قرار داده شده است. بسته نرم افزاری خواص آمینها با انتخاب داده های تجربی قابل اطمینان از میان داده های اختصاصی و محرمانه D.B. Robinson، منابع مختلف چاپ نشده و مراجع تخصصی و فنی گوناگون و متعددی تهیه شده است. روابط موجود در بسته Amines برای محدوده گسترده ای از بارگذاری آمین ( تا 2/1 مول گاز اسیدی بر مول آمین) تنظیم شده است. جذب H2S و CO2 توسط محلول آبی آلکانول آمین واکنشی گرمازاست و تاثیرات حرارتی مربوطه در فرآیند بازیابی آمین عامل مهمی است. این عامل بنحوی مطلوب در این نرم افزار پیش بینی شده است. روابط مورد نیاز برای گرمای حل شدن به عنوان تابعی از ترکیب و نوع آمین تنظیم و در نرم افزار گنجانده شده است. این روابط از مقادیر منتشر شده موجود یا از داده های حلالیت با استفاده از معادله Gibbs-Helmholtz بدست آمده اند. بازده مراحل جداسازی در نرم افزار Amines به طرز ویژه ای محاسبه می شود و امکان شبیه سازی برج با سینی های واقعی را فراهم می آورد. در این مدل محاسبات بازده H2S، CO2 به طور جداگانه و برمبنای ابعاد سینی ها و شرایط داخلی برج های تماس (جذب) و بازیافت به انجام می رسد. بازده هر یک از این اجزا در هر مرحله تابعی از فشار، دما، ترکیب فازها، شدت جریان ها، خواص فیزیکی، طراحی مکانیکی و ابعاد سینی ها و پارامترهای انتقال جرم و سینتیک هستند. از آنجا که توانایی جذب گزینشی H2S در محلول آمین به شدت وابسته به تاثیرات سینتیک و ا نتقال جرم است، باید با بازده مرحله ای مخالف یک این آثار را نشان داد. بازده جداسازی در هر مرحله کمتر از یک است، این نکته مهم با امکاناتی گسترده در نرم افزار Amines پیش بینی شده است.

تاریخ : چهارشنبه 88/1/19 | 12:59 عصر | نویسنده : مهندس سجاد شفیعی | نظرات ()
برنامه های HTFS نرم افزارهای مجموعه HTFS عمدتاً برای طراحی انواع تجهیزات انتقال حرارت به کار می روند. این مجموعه از تعدادی نرم افزار قدرتمند که زمینه های فنی زیر را پوشش می دهند تشکیل شده است : - مبدلهای حرارتی پوسته و لوله - خنک کننده های هوایی - مبدلهای حرارتی صفحه ای - مبدلهای حرارتی صفحه ای – پره دار - مبدلهای حرارتی برای تهویه مطبوع و بازیافت حرارت - مبدلهای حرارتی نیروگاهی - کوره ها نرم افزارهای HTFS به صورت پیوسته بر طبق نیاز کاربر و آخرین نتایج تحقیقاتی تکمیل و به روز می شوند. نرم افزارهایی که در این مجموعه قرار می گیرند عبارتند از : TASC، طراحی حرارتی، بررسی عملکرد و شبیه سازی مبدلهای پوسته و لوله نرم افزار توانمند و جامع برای محاسبات مهندسی در خصوص کاربردهای مختلف مبدلهای پوسته و لوله است، از جمله در گرمایش و سرمایش بدون تغییر فاز، میعان در کندانسورهای ساده یا همراه با خشکی زدایی (desuperheating) فراسرد سازی (subcooling)، کندانسورهای چند جزئی و پاره ای، جوش آورها، تبخیرکننده های از نوع falling-film و مبدلهای پشت سرهم چند پوسته و چند فازی برای تبادل حرارت میان خوراک و محصولات کاربرد دارد. اتصال این نرم افزار به برنامه شبیه ساز HYSYS و تبادل دوطرفه اطلاعات به صورت زنده و فعال، از ویژگی های برجسته آن است. FIHR، شبیه سازی کوره ها با سوخت گاز و مایع ابزاری توانا برای شبیه سازی انتقال حرارت و افت فشار در کوره هایی است که با سوخت مایع یا گاز کار می کنند. از لحاظ هندسی حالت های متنوعی شامل محفظه های استوانه ای یا جعبه ای، تکی یا دوقلو و حاوی لوله های عمودی، افقی یا مرکزی و مجهز به سیستم باز یا گردشی گازهای حاصل از احتراق، همگی قابل شبیه سازی است. از نظر فرایندی نیز جریانهای ورودی تک فاز یا دو فازی با چند بار گذر قابل قبول هستند. در قسمت کنوکسیونی کوره، امکان نصب 9 دسته لوله به صورت مجزا با لوله های ساده یا پره دار یا شمع دار وجود دارد. این برنامه به شبیه سازها و بانک های اطلاعاتی خواص فیزیکی متصل می شود. خروجی FIHR در قالب استاندارد API و همراه با نقشه کوره ها است. MUSE، شبیه سازی مبدلهای صفحه – پره (plate-fin) این نرم افزار می تواند انواع مبدلهای صفحه – پره که در جداسازی اجزای هوا و صنایع نفت، گاز و پتروشیمی به کار می روند را شبیه سازی کند. MUSE می تواند تا 15 جریان فرایندی تک فاز و در حال جوشش یا میعان را بررسی کند. از لحاظ هندسی نیز هر نوع پیچیدگی نقاط ورودی و خروجی مانند جوش آورهای ترموسیفون و مبدلهای با جریان متقاطع در آن قابل قبول است. PIPE، طراحی، پیش بینی و بررسی عملکرد خطوط لوله با بهره گیری از این نرم افزار، می توان عملکرد سیستم خطوط لوله حاوی سیالات تک فاز یا دو فازی را در حالت یکنواخت شبیه سازی کرد. افزون بر لوله ها، انواع اتصالات مانند زانویی ، کاهش یا افزایش ناگهانی قطر، شیرهای توپی، پروانه ای، کروی و دروازه ای، اریفیس و روزنه ها و هر نوع عامل نامشخص افت فشار را می توان در نرم افزار PIPE مدلسازی کرد. TICP، محاسبه عایقکاری حرارتی از این نرم افزار در شبیه سازی انواع عایق بندی استفاده می شود. این نرم افزار جامع مجموعه ای از استانداردها و خصوصیات عایق های مختلف متعارف است و می تواند انواع محاسبات مانند تعیین ضخامت بهینه عایق، محاسبه پروفیل دما، ارزیابی خواص حرارتی و برآورد هزینه ها را انجام دهد. ACOL، شبیه سازی و طراحی مبدلهای حرارتی هواخنک از این نرم افزار می توان برای شبیه سازی مبدلهای حرارتی هواخنک، واحدهای بازیافت حرارت، تاسیسات و تهویه مطبوع، سرماسازی و تبرید و خنک کننده های میان مرحله ای استفاده کرد. حالت های مختلفی مانند جریان اجباری، القایی و آزاد (بدون پنکه) جریان هوا یا هر نوع گاز در حالت گرمایش یا سرمایش در قسمت متقاطع با لوله ها و حالت های مختلفی مانند تک فاز، جوشش یا میعان در طرف لوله ها قابل بررسی است. روش اختصاصی HTFS در طراحی مبدلهای فرآیندی هواخنک به صورت تصویری و محاوره ای در ACOL گنجانده شده است. نوع گذر لوله ها را می توان ساده یا پیچیده در نظر گرفت و لوله ها را نیز می توان از نوع ساده یا پرده دار انتخاب کرد. این برنامه به نرم افزارهای انتخاب پنکه ها، شبیه سازها و بانک های داده های خواص فیزیکی متصل می شود و در خروجی برگه های اطلاعاتی نوع API را ارائه می کند. FRAN، بررسی و شبیه سازی مبدلهای نیروگاهی از این نرم افزار برای شبیه سازی عملکرد مبدلهای پوسته و لوله که برای گرم کردن آب تغذیه دیگ بخار به کار می روند استفاده می شود. جریانهای گرم کننده بخار مراحل مختلف توربین ها با فشارهای مختلف و بخار چگالیده هستند. در حالت، بررسی،سطح حرارتی مورد نیاز به ازای شرایط مشخص در هر قسمت مبدل محاسبه می شود. در این نرم افزار امکان بررسی و شبیه سازی با جزئیاتی مانند تعداد مناطق درون گرمکن ها، نوع قسمت خنک کن آب خروجی ، عمودی یا افقی بودن مبدل، تعداد گذر لوله ها، نوع کلگی، جزئیات قسمت خشکی زدائی (desuperheating)، الگوی چیدن لوله ها و بسیاری جزئیات دیگر فراهم آمده و بدین ترتیب نرم افزاری حرفه ای برای این کار محسوب می شود. توانایی ارزیابی ارتعاش از دیگر توانایی های این نرم افزار است. خصوصیات آب و بخار به طور کامل در درون نرم افزار محاسبه می شود. » منبع: NIOC

تاریخ : چهارشنبه 88/1/19 | 12:57 عصر | نویسنده : مهندس سجاد شفیعی | نظرات ()
برای توصیف نفت خام و برش های نفتی که مخلوط های بسیار پیچیده ای هستند روش ها و روابط فراوانی وجود دارد. OilManager یکی از اجزای اختیاری HYSYS است که کار توصیف و سرشت نمایی (Characterization) این مخلوط ها را انجام می دهد. روشی که این برنامه برای تبدیل داده های آزمایشگاهی (assay) به گروهی از سازنده های مجازی به کار می برد از مراحل فرعی سرشت نمایی زیر تشکیل شده است : برمبنای منحنی سنجش ورودی، OilManager مجموعه ای از منحنی های کاری شامل دمای TBP ، وزن مولکولی، دانسیته و ویسکوزیته را در محدوده کامل (%100-0) محاسبه می کند. نکته : اگر داده های تقطیر موجود نباشد، دو مورد از سه خاصیت کلی مخلوط (وزن مولکولی، دانسیته و ضریب (Watson(UOP)K کافی است تا OilManager منحنی تقطیر TBP را تخمین بزند. با استفاده از نقاط قطع برش پیش فرض یا آنچه توسط کاربر داده شده است هر جزء مجازی مخلوط از منحنی TBP محاسبه می شود. نقطه جوش نرمال (NBP)، جرم مولکولی، دانسیته و ویسکوزیته هر جزء مجازی به صورت ترسیمی از منحنی های کاری تعیین می شود. برای هر جز مجازی، OilManager خواص فیزیکی و بحرانی باقیمانده را از روابط مناسب برمبنای نقطه جوش نرمال، وزن مولکولی و دانسیته ماده بدست می آورد. آنچه از منحنی های خواص فیزیکی که به برنامه داده نشده باشد، متناسب با جنس برش یا مخلوط نفتی (شامل میعانات، نفت خام، برش های نفتی و مایعات قطران زغال سنگ) بدست می آید. اگر وزن مولکولی کلی مخلوط یا دانسیته کلی مخلوط به برنامه داده شده باشد. منحنی خواص فیزیکی مربوطه (چه کاربر داده باشد و جه برنامه تولید کرده باشد) تنظیم و هموارتر می شود تا با خواص کل سازگاری داشته باشد. تجزیه و تحلیل سازنده های سبک oilManager داده های سازنده های سبک کاربر را جهت تعریف یا جایگزینی بخش زود جوش منحنی ASTMD,TBP یا ASTMD یا مواد خالص مجزا، به کار می برد. در OilManager لازم نیست کاربر سنگین ترین جزء سازنده های سبک را با پایین ترین نقطه جوش منحی TBP تطبیق دهد. OilManager یک بخش از منحنی TBP تا درصد آزمایشگاهی متناظر با نقطه جوش سنگین ترین ماده از میان سازنده های سبک (Ligh end) ، یا با درصد حجمی کل سازنده های سبک هر کدام که بزرگتر باشد، جایگزین می کند. در این صورت، قسمت بدون سازنده های سبک در منحنی TBP جدید نسبت به نمونه اصلی اولیه تغییری نمی کند و IBP آن با قسمت بدون سازنده های سبک در نمونه اصلی مطابقت دارد. محاسبه خودکار سازنده های سبک Oil Manager برای محاسبه خودکار سازنده های سبک، نقاط جوش مواد تعریف شده را روی منحنی TBP رسم و ترکیب مواد آنها را با درون یابی مشخص می کند. OilManager درصد ترکیب کل سازنده های سبک را چنان تنظیم می کند که نقطه جوش سنگین ترین سازنده سبک تقریبا متناظر با مرکز ثقل حجمی آخرین جزء سازنده های سبک باشد. مشخص کردن دماهای قطع برش ها در TBP کاربر می تواند تعداد مواد مجازی را با تعیین تعداد دماهای قطع برش ها و تعداد برش های مربوطه در هر محدوده دمایی معین کند یا این کار را به OilManager واگذار کند، در این حالت نقاط بهینه قطع برش ها با توجه به تعداد کل اجزای مجازی که کاربر معین می کند محاسبه می شود. سپس فرایند سرشت نمایی مخلوط ادامه یافته و با استفاده از منحنی TBP و مجموعه نقاط قطع برش ها، مقدار درصد یا کسر هر جزء مجازی بر مبنای منحنی ورودی محاسبه می گردد. تعیین خواص اجزا با استفاده از منحنی پس از آنکه نقاط قطع برش و درصد ترکیب هر جزء مجازی شناخته شد، نقطه جوش متوسط بعنوان نقطه جوش نرمال (NBP) با برابر قرار دادن سطوح بین منحنی TBP و خطی افقی که نشان دهنده دمای NBP است محاسبه می شود. سپس وزن مولکولی متوسط، دانسیته و ویسکوزیته هر جزء مجازی، از منحنی های کاری هموار شده مربوط به وزن مولکولی، دانسیته و ویسکوزیته به دست می آید. محاسبه خواص بحرانی مواد با دانستن نقطه جوش نرمال، وزن مولکولی و دانسیته ، OilManager قادر است خواص فیزیکی و ترمودینامیکی باقیمانده لازم را برای تعریف کامل اجزای مجازی نفتی محاسبه کند. این خواص برای هر ماده مجازی با استفاده از روابط پیش فرض یا روابط دلخواه کاربر از میان روشهای زیر تخمین زده می شوند. T<840F و سبکتر از C25 Standing نتایج یکسان با T<1250F ,API Data book Lee-Kesler برمبنای تقسیم بندی PNA (پارافین – نفتین – آروماتیک) Lyderson شدیدا آروماتیک مانند مایعات قطران زغال سنگ API>0 Cavett سبک تر از SG < 0.875, C20 Bergman 0 < bp < 602 F Riazi- Daubert فقط برای پیش بینی SG ترکیبات هیدروکربنی Yarborough برای مواد خالص بسیار دقیق است. مناسب برای برش های سبک تر از C20 Edmister سبک تر از C45 Katz-Firoozabadi شدیدا آروماتیک یا نفتنیک – مایعات قطران زغال سنگ Nokay برای مخلوطهای آروماتیک نتایج عالی است Mathur نامناسب برای برشهای سنگین تر از C20 (دمای 650 F و بالاتر) Roess نتایج بسیار نزدیک LK، نتایج بهتر برای آروماتیک ها Aspen برای میعانات گازی ، سبکتر از c15 Bergman شبیه Riazi-Daubert Penn State توسعه یافته Nokay Spencer-Daubert نتایج مطلوب در T>1500F Hariu Sage هیدروکربن های پارافینی Rowe » منبع: NIOC

تاریخ : چهارشنبه 88/1/19 | 12:56 عصر | نویسنده : مهندس سجاد شفیعی | نظرات ()
.: Weblog Themes By BlackSkin :.